Efterlängtad föreläsning om grunderna i lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en av de hetaste metoderna för att hjälpa personer som behöver lugn och förståelse. På Leva & Fungera i Göteborg i april kommer Annelie Karlsson att berätta hur det funkar.

Metoden är till nytta för alla som möter människor med särskilda behov, menar Annelie, som är utbildad lärare, specialpedagog och rektor  men också driver företaget Funkkonsulten.

– Lågaffektivt bemötande är något som hjälpt många personer då det bemötandet gett dem möjlighet att bli förstådda och få lyckas, målet är att fler ska få kännedom om och kunskap om lågaffektivt bemötande. Några kanske på sikt vill lära sig mer och då kommer det hjälpa människor i deras omgivning, säger Annelie Karlsson.

Några konkreta lärdomar som du kommer att dela med dig av?
– Anpassningar som vi gör för personer med särskilda behov är till nytta för alla. Vi kan välja att se anpassningar som behöver göras som ett problem eller som en möjlighet.

Metoden har utvecklats av psykolog Bo Hejlskov Elvén och  andra som arbetat med människor med särskilda behov.

– Kunskap om lågaffektivt bemötande kan vara avgörande för hur vi bemöter våra medmänniskor, brukare, elever, patienter eller klienter, säger Annelie Karlsson.

På hennes föreläsning på mässan berättar hon om hur var och en av oss kan använda det för att bemöta individer på ett sätt så att det passar var och ens förutsättningar.

– När vi möter personer som har ett beteende som vi anser är ett problem så behöver vi titta på hur personen agerar när den är i affekt och hjälpa hen att reglera sin affekt. Många behöver ett bemötande där vi som möter personen ser till att behålla vårt lugn. Om vi går i affekt och blir upprörda och stressade så blir personen mer upprörd och stressad.

– Vi kan hjälpa personer i vår omgivning att få lugn genom att vi själva inte går i affekt utan använder ett lugnt kroppsspråk och noga utvärderar både situationer som varit lyckade och situationer som varit misslyckade, säger Annelie Karlsson.

Den 6 april 2017 äger föreläsningen rum på Stora scenen på Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.

Artikeln är tagen från Heja Olika, Föräldrakraft: http://hejaolika.se/artikel/hon-lar-dig-grunderna-i-lagaffektivt-bemotande