”100 procent innebär inte 8 timmar för alla”

SKOOPI fördjupar sitt engagemang i Leva & Fungera. Organisationen, som samlar de arbetsintegrerande sociala företagen, lägger för första gången sin riksstämma på mässan i Göteborg.
– Vårt budskap är klart: alla, inklusive Försäkringskassan, måste inse att 100 procent inte alltid innebär åtta timmars arbetsdag, säger Penilla Gunther (KD), ordförande för SKOOPI.

SKOOPI:s årliga riksstämma har hittills alltid hållits i Stockholm.
– Men när vi fick möjligheten att vara med på Leva & Fungera så tyckte vi att det var dags att byta miljö, säger ordföranden Penilla Gunther, som även är riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
– Vi vill ju gärna att våra medlemmar ska komma till mässan, så det kändes väldigt bra att kunna kombinera.
Stämman brukar samla 70–80 deltagare och Penilla hoppas att riktigt många samlas på Svenska Mässan i Göteborg 4 april.
– Förutsättningarna är goda. Just i Göteborgsregionen finns ett stort kluster, ett 30-tal medlemsföretag där man länge jobbat väldigt framgångsrikt. Och i närbelägna Fyrbodal har vi ytterligare ett 10-tal, berättar hon.
I fokus på riksstämman står SKOOPI:s elvapunktsprogram.
– Vi betar av punkter varje år. Det är väldigt viktigt för oss, inte minst opinionsbildande gentemot myndigheter, kommuner, landsting, o s v.
– Det är viktigt att förstå att de som börjar jobba i ett socialt företag har någon typ av ryggsäck med sig, någon form av arbetshinder. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller socialt.

SKOOPI:s vill att det startas fler arbetsintegrerande sociala företag.
– Vi har ju sett att metoden fungerar väldigt bra när vi lever efter devisen att alla ska få arbeta till 100 procent av sin förmåga, säger Penilla.
– Tyvärr används åtta timmar om dagen som måttstock. Men en person kanske orkar två timmar, och det är gott nog för honom eller henne.
Hon menar att man måste ha förståelse för att det kan ta tid att komma in i arbetslivet.
– Det kanske inte räcker med ett halvårs prövotid. Här handlar det om människor som kanske inte jobbat på ett par år eller som aldrig varit ute på arbetsmarknaden. Det kan krävas längre tid för att nå goda resultat.

I många fall handlar det om att få möjlighet till arbetsträning, menar hon:
– Att komma ut på en arbetsplats och se hur mycket man klarar. Vi menar att Försäkringskassan och andra behöver förstå det här tänket.
– Man kanske orkar ett par timmar om dagen. För resten måste man kunna få ersättning. Jag tror aldrig människor blivit friskare eller starkare av att ha dålig ekonomi. Det blir istället ytterligare stress för människor som redan har det väldigt kämpigt.
På mässan medverkar även SKOOPI som utställare och har en punkt i seminarieprogrammet.
– Då kommer jag och Sofia Modigh, vår verksamhetschef, att tala under rubriken ”100 procent av var och ens förmåga”. Vi hoppas att många ska lyssna och ta till sig budskapet!

Fakta/SKOOPI
Bildat: 1999
Officiellt namn: SKOOPI, De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation
Medlemskap: kan ges till arbetsintegrerande sociala företag som uppfyller dessa kriterier:
• har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet