LSS diskuteras på Leva & Fungera

Får jag behålla min personliga assistent? Hur blir det med assistansersättningen? Ska lagen ändras? Frågorna kring LSS är många och brännheta.
– Jag har inte så många svar men lovar att lyssna, säger Anders Viklund, huvudsekreterare i LSS-utredningen, som kommer till Leva & Fungera.

LSS, lagen om stöd och service, infördes 1994 och har beskrivits den enskilt största reformen för att öka livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning. I maj i fjol tillsatte regeringen en utredning om assistansersättningen och insatser enligt LSS. En anledning är kostnadsutvecklingen. Kostnaderna har, enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, fördubblats under de senaste tio åren trots att antalet personer som får assistans inte ökat i samma utsträckning.

Inför 2017 uppmanade regeringen Försäkringskassan att ”motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskild fokus på den ökande timutvecklingen”. Sedan dess har debattens vågor gått höga. Kritiken kommer inte minst från brukarorganisationer som menar att det slår mot de mest utsatta. På Leva & Fungera i april släpps LSS-diskussionen upp till ytan, med inlägg från olika håll. Bland talarna märks Anders Viklund från LSS-utredningen, som kommit knappt halvvägs: betänkandet ska vara klart 1 oktober 2018.

På Leva & Fungera kommer jag att kunna säga något om vilka frågeställningar vi fokuserar på, vilka vägval vi står inför, säger han.
– Men jag kommer inge ge några besked om kommande förslag eller gjorda vägval.
Han är medveten om den intensiva debatten.
– Vi följer den, men mer för att informera oss. Vi är själva inte delaktiga, säger han och understryker att utredningen jobbar långsiktigt.
– Men det är klart att saker som sker under resans gång kan spela roll. Vi omvärldsbevakar hela tiden.

Anders förstår att många besökare på Leva & Fungera vill ha klargöranden kring LSS och rätten till assistanstimmar.
– Men det är inte vår sak att kommentera Försäkringskassans senaste utspel eller uttalanden från Åsa Regnér. Även om vi självklart har en dialog med departementet. Däremot tänker han ge sin syn på de direktiv utredningen fått, det utredningen anser viktigast att jobba med:
– En del handlar om att få ut mer av de resurser som finns i systemet idag. Exempelvis att förbättra insatser som inte fungerar så väl och att vid behov föreslå nya insatser, säger Anders Viklund.

Den andra delen gäller statens oro för kostnadsutvecklingen.
– Men om det handlar det om att sänka kostnaderna jämfört med idag, att minska ökningstakten eller om att stabilisera kostnaderna – det står inte i direktivet, så det är ett vägval vi kan göra.
Han är beredd på frågor från publiken på Leva & Fungera.
– Det har jag inget emot. Men eftersom vi är mitt uppe i en utredning kan jag inte svara på allt. Däremot är jag beredd att lyssna och ta emot synpunkter.