Tillgänglig filmfestival ansluter till Leva & Fungera

Tre dagar med Leva & Fungera följs av BLICK, tre dagars tillgänglig filmfestival!
– Vi ser det här som en perfekt kombination, säger Peter Lilliecrona på Syntolkning Nu, som på mässan berättar om nya appar och delar ut priset till årets tillgängligaste arena: Malmö Opera.

På Leva & Fungera-scenen torsdag 6 april kl 11.30 överlämnas priset för Sveriges tillgängligaste arena 2016 till företrädare för Malmö Opera. Peter Lillecrona på Syntolkning Nu, som står bakom priset, motiverar:
– Det här ett pris för att uppmuntra arenor och arrangörer att medverka till att en stor grupp människor kan inkluderas och inte missa något på grund av bristande tillgänglighet.
– Vi tycker att Leva & Fungera är en perfekt plats att dela ut det på.

Malmö Opera får priset för att man under flera år utökat sitt tillgängliga program. Ledsagare får t ex följa med utan extra kostnad, toaletterna är  lättillgängliga för funktionsnedsatta, man har skapat en tillgänglig hemsida. Operan arbetar även med att få fram en mobilapp för operabesöket, vilket ligger Peter Lilliecrona särskilt varmt om hjärtat:
– Idag finns nyutvecklade mobilappar framme som kan användas t ex vid biobesök. Då behöver man inte ha en fysisk syntolkare på plats.

Syntolkning riktar sig till människor med nedsatt syn. Traditionellt innebär den att en person, syntolken, via en mikrofon som kopplas till åhörarnas lurar/headsets berättar om vad som sker på scenen eller bioduken. Den nya tekniken innebär att filmer förses med ljudspår med syntolkning, som läggs in på mobilappen.
– När man sitter i biosalongen tar appen emot ljudet från högtalarna och vet då automatiskt var i filmen man är, så att syntolkningen kommer in på rätt ställe, förklarar Peter.

Han är inte rädd för att apparna ska ”konkurrera ut” de fysiska syntolkarna.
– Nej, det är ju bl a vi som läser in dem…
Peter och hans syntolkarkollegor vänder sig även till en annan stor grupp:
– De som lider av dyslexi klarar inte alltid att läsa textraderna i utländska filmer. Då läser vi upp texten och den som tittar använder en öronsnäcka.

Det är också dessa två grupper man i första hand vänder sig till med filmfestivalen BLICK, som äger rum 7–9 april på Bio Roy på Avenyn i Göteborg – alltså i direkt anslutning till Leva & Fungera.
– Det är tredje gången vi gör festivalen och vår tanke är att i fortsättningen lägga den direkt efter mässan, eftersom vi delvis vänder oss till samma målgrupper, säger Peter.

På BLICK är allt som visas syntolkat.
– Och vi visar bara nya titlar, alltså inga gamla filmer. Dessutom en direktsänd, syntolkad balettföreställning från Bolsjoj-teatern i Moskva.
Den 9 april ger man även möjlighet för utlandsfödda att ta del av en filmen Klas Klättermus i Kackebackeskogen, genom att tolka den även på arabiska, makedoniska samt på romani.
Biljettpriserna är subventionerade, det kostar 95 kronor per film. Undantaget är livesändningen från Moskva där alla i publiken får betala fullt pris, 235 kronor.