Psykisk ohälsa - nytt fokusområde på Leva & Fungera

Inför Leva & Fungera 2019 görs en satsning inom området psykisk ohälsa. Det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri Psykos och IFS – Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg som håller i en heldag kring psykisk ohälsa och fysisk aktiv. Lars Alfredsson, verksamhetsutvecklare, en av de programansvariga berättar mer om konceptet:

Varför väljer ni att utveckla samarbete med Leva & Fungera inför nästa år?
Leva & Fungera är en naturlig plattform för att driva frågor som gäller den kroppsliga hälsan, oavsett förutsättningar. Vi ser mycket positivt på mötesplatsens initiativ att lyfta frågan om psykisk ohälsa.

Vad finns det för samband mellan psykisk ohälsa och fysisk aktivitet?
Patienter med psykossjukdom har 15-20 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt, vilket huvudsakligen beror på en ökad förekomst av kroppssjukdomar. Därför är det oerhört viktigt att främja den kroppsliga hälsan hos psykiatrins patienter för att därmed minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar.

Vad kommer deltagare att få med sig från konferensen?
Vi vet alla hur viktigt det är med fysisk aktivitet och ju mer kunskap vi får om hjärnan, desto tydligare samband ser vi mellan psykisk hälsa och aktivitet. På konferensen kommer vi att prata om den senaste forskningen, framtidsspaning och om hur fysisk aktivitet är avgörande både i vårdande och i preventivt syfte. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av hur kroppen och hjärnan påverkas av fysisk aktivitet.