Psykisk ohälsa blir nytt tema på Leva & Fungera

Stigmatiseringen kring psykisk ohälsa måste minska. Därför kommer Leva & Fungera att erbjuda seminarier under en heldag på detta tema. Det blir stor bredd på seminarierna – såväl patienter som anhöriga, läkare och forskare kommer att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Leva & Fungera, har tidigare mest handlat om fysiska funktionshinder, men när den arrangeras nästa gång, den 26-28 mars 2019 på Svenska Mässan, riktar man även strålkastarljuset på ett av våra allra största folkhälsoproblem, nämligen psykisk ohälsa.

– Det är viktigt att bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Man är inte sin diagnos, betonar Lars Alfredsson, som är verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av de programansvariga för detta spår på mässan.

Det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri Psykos och IFS – Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg som håller i heldagen kring psykisk ohälsa. I tio kortare anföranden kommer man att belysa psykisk ohälsa från olika infallsvinklar.

Lars Alfredsson poängterar att det finns mycket man kan göra för att förbättra livet för de drabbade. De som är väldigt sjuka, till exempel bipolära eller schizofrena, dör i genomsnitt 20-25 år tidigare än friska människor, ofta av fysiska sjukdomar. Och det behöver inte vara så.

– De som lider av psykisk ohälsa röker i större omfattning, äter sämre, dricker mer alkohol, rör sig mindre och sover sämre än genomsnittet. Kan man påverka livsstilen har man väldigt mycket att vinna, berättar Lars Alfredsson.

– Inte minst motion har en väldigt häftig effekt på hälsan. Vi har sett att motion på recept ökar hjärnans kapacitet att återhämta sig och motverkar depressioner, säger han.

Det finns således mycket att vinna på att jobba parallellt med levnadsvanor och medicinering. Det viktigaste som Lars Alfredsson hoppas förmedla med seminariespåret om psykisk ohälsa, är att det finns hopp.

– Med rätt insatser kan vissa bli helt friska från en psykos och andra kan leva ett bra liv även med en livslång sjukdom.

Seminariespåret om psykisk ohälsa anordnas den 26 mars.