Testa en magisk innovation!

Tovertafel, ”magiskt bord” i översättning från nederländska, är ett nytt interaktivt spel med ljusprojektioner mot en vanlig bordsyta. – Målet är att stimulera dementa och vuxna med kognitiva utmaningar, säger Ingela Sjöberg, VD på Goes Art, utställare på Leva & Fungera.

Det holländska företaget Active Cues står bakom innovationen, som företaget Goes Art i Varberg har tagit till Sverige. Spelet har funnits på marknaden sedan i höstas.

– Vi jobbar också vidare med utvecklingen av Tovertafel, tar del av forskning och erbjuder en produkt för våra svenska kunder. Till exempel genom anpassningar till svenska ordspråk, förklarar Ingela Sjöberg.

Därför har man idag två produkterbjudanden: dels ”Original”, för personer med medelsvår till svår demens, dels en anpassad version kallad ”Up”, för vuxna med inlärningssvårigheter.

– Vi visar båda produkterna i vår monter på Leva & Fungera, men lägger mest fokus på ”Up”. Där arbetar vi framförallt med aktivering och rörelser, men även med avslappning, sinnesupplevelser och social interaktion.

För vård- och omsorgspersonal innebär Tovertafel ett nytt verktyg.

– Det hjälper personalen att engagera boende och gäster, få dem att röra sig och kommunicera med varandra, menar Ingela Sjöberg.

Spelet sker vanligen runt ett gemensamt bord, där alla spelar tillsammans.

– Deltagarna lyckas alltid, det finns inget rätt eller fel i spelet, säger Ingela.

– Man tävlar inte heller mot varandra utan i lag där man istället stöttar varandra, en kravlös aktivitet som driver spelet framåt. Efterhand kan man öka svårighetsgraden och ta sig an allt större utmaningar.

Målgruppen är komplex, därför är spelet utformat så att det kan varieras och anpassas utifrån individernas olika förutsättningar, förklarar Ingela:

– Tovertafel kan också spelas individuellt. Man behöver heller inte sitta vid ett bord, för vissa kan det vara enklare och ge ökad rörlighet att spela på en matta på golvet till exempel.

– Just att spelet kan anpassas gör det till ett viktigt verktyg för personalen. De kan lägga upp förutsättningarna för spelen, utifrån den enskildes behov.

Alla besökare på Leva & Fungera får chans att testa spelet, som redan finns i drift i ett hundratal verksamheter i Sverige, bland annat i Karlstad och Hörby.

– Vi har fått en väldigt positiv respons från båda kommunerna. De verkar väldigt nöjda, säger Ingela Sjöberg.

På Leva & Fungera hoppas hon komma i kontakt med fler kunder. Och för att öka intresset utlyser man en tävling under mässan, där alla intresserade kan delta. Priset är en gratis installation och test av spelet under en månad.