Abilia - en av utställarna på Leva & Fungera/Kommunikationskarnevalen 2021

Varför väljer ni att medverka på Kommunikationskarnevalen/Leva & Fungera?
För oss på Abilia är det viktigt att träffa personer som på olika sätt kommer i kontakt med våra produkter – användare, stödassistenter, stödpedagoger, logopeder samt arbetsterapeuter som förskriver våra hjälpmedel. Vi tycker att det är väldigt positivt att Kommunikationskarnevalen och Leva & Fungera går parallellt. På så sätt når vi många av våra kunder samtidigt då vi idag tillhandahåller produkter inom olika områden – kognition, kommunikation, omgivningskontroll, larm samt tyngdprodukter.

Varför skulle ni rekommendera andra leverantörer i branschen att synas här?
Deltagarna som kommer till mässan kommer för att de är intresserade av vilka hjälpmedel som finns inom olika områden. Vi får goda möjligheter till bra diskussioner om både befintliga produkter och produkter som önskas för framtiden. Kommunikationskarnevalen/Leva & Fungera känns som en mässa som många olika yrkesgrupper och användare väljer att besöka.

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande?
Vi hoppas att få träffa många som förskriver hjälpmedel, vi hoppas även att få träffa personer som använder våra produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med hjälpmedel i sin vardag. Vi hoppas att få träffa både befintliga och nya kunder på mässan. Det är även ett väldigt bra tillfälle att träffa kollegor i branschen för att utbyta erfarenheter och diskutera framtid och trender i samhället.