Till alla som under åren gjort Leva & Fungera till en sjudande och härlig mötesplats riktar vi ett stort tack.

 

Frågorna lever vidare på Hjälpmedelsriksdagen. 

Under pandemiåren 2020 och 2021 har mötesplatsen Leva och fungera pausats. Svenska Mässan har parallellt arbetat hårt för att etablera den nya arenan Hjälpmedelsriksdagen – ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Tillsammans med områdesstarka aktörer är det här man nu diskuterar hur frågorna ska flyttas fram:

• På den politiska dagordningen
• I den faktiska planeringen
• Och i det allmänna medvetandet

Vi fortsätter nu att utveckla Hjälpmedelsriksdagen och fler aktörer ansluter till både planeringen och mötesplatsen, som arrangeras i form av en fackkonferens med tillhörande utställning.

För att fokusera fullt ut på Hjälpmedelsriksdagen har vi beslutat att inte längre arrangera Leva & Fungera. För dig som varit utställare är du välkommen att kontakta oss för information om Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis – som arrangeras i direkt anslutning.

Till alla som under åren gjort Leva & Fungera till en sjudande och härlig mötesplats riktar vi ett stort tack. Frågorna lever vidare på Hjälpmedelsriksdagen. 

Hjälpmedelsriksdagens

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om det nationella mötet för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

De senaste nyheterna om

Vitalis

Nordens ledande eHälsomöte