Exhibitors at Leva & Fungera 2019

Arbete/Praktik
Arbete/Praktik
Arbetsplatshjälpmedel
Arbetsplatshjälpmedel
Assistans
Assistans
Barnhjälpmedel
Barnhjälpmedel
Batterier/Laddare/Tillbehör
Batterier/Laddare/Tillbehör
Byggnation/Installation/Inredning
Byggnation/Installation/Inredning
Fritid/Sport/Rekreation
Fritid/Sport/Rekreation
Förebyggande hälsovård, terapi
Förebyggande hälsovård, terapi
Förflyttning/Mobilisering
Förflyttning/Mobilisering
Hygien
Hygien
Kommunikationskarnevalen
Kommunikationskarnevalen
Mobilitet/Gånghjälpmedel
Mobilitet/Gånghjälpmedel
Rehabilitering/Habilitering
Rehabilitering/Habilitering
Resor
Resor
Service/Tjänster
Service/Tjänster
Transport/Transportutrustning/Bilanpassning
Transport/Transportutrustning/Bilanpassning
Utbildning/Läromedel/Litteratur
Utbildning/Läromedel/Litteratur
Övrigt
Övrigt