Registrering Leva & Fungera 2021

Anmäl dig till Hjälpmedelsriksdagen / Registrera dig till Kommunikationskarnevalen

Anmäl dig till Hjälpmedelsriksdagen / Registrera dig till Kommunikationskarnevalen

Leva & Fungera är den nordiska arenan för hjälpmedel och tillgänglighet. Den planerade utställningen på Leva & Fungera 2021 kommer inte att genomföras vare sig fysiskt eller digitalt. Här kan du anmäla dig till Hjälpmedelsriksdagen 13 april 2021 och registrera dig till Kommunikationskarnevalen 14-15 april 2021 som genomförs som planerat (med hänsyn till rådande omständigheter vid tidpunkten för genomförandet).

Hjälpmedels-

Riksdagen

Ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Kommunikations-

Karnevalen

En mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd.