Kaustik AB

  • Plats: C03:41

Beskrivning

Kaustik AB med produkten Aiai är marknadsledande IT-leverantör inom personlig assistans med över 60% av den privata marknaden. Kaustik levererar även systemet Omsorg24 till HVB och LSS-boenden. 

Webbtjänsten Aiai effektiviserar administrationen och säkrar kvalitén för personlig assistans. Aiai används idag av gott över 8 000 brukare som via deras anordnare (privata, kooperativ, enskilda och kommuner) nyttjar Aiai som systemstöd.

Kärnan i systemet är en schemafunktion med automatiska tidrapporter som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. När månadens sista arbetspass är över skapar Aiai automatiskt räkningen och tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat och med hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell jour/ väntetid. Assistenten godkänner sin tidrapport med BankID signatur via webben, sin smartphone eller pekskärm.

Kaustik är en av Försäkringskassans samarbetspartners och via Aiai, BankID-signerar upp mot 45 000 assistenter varje månad sina tidsraporter och dessa överförs elektroniskt direkt till Försäkringskassan (FK3059).

Aiai innehåller även ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS. Aiai underlättar administration vid anställningar med möjlighet till elektronisk signering av anställningsavtal.

Omsorg24 är ett schema- och tidrapporteringssystem skräddarsytt för HVB-hem och LSS-boenden.
I dagsläget nyttjas Omsorg24 av ca 200 hem/boenden

Adressuppgifter
Kaustik AB
Heurlins Plats 1 3tr
413 01 Göteborg
SVERIGE
telefon
+46 31 7010041
Följ utställaren på

Utbildning/Läromedel/Litteratur

Utbildning/Läromedel/Litteratur

Service/Tjänster

Service/Tjänster

Övrigt

Övrigt

Assistans

Assistans

Kommunikation

Kommunikation

Vinn en utbildning hos Kaustik Akademi
Plats: C03:41