Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg

  • Plats: B03:22

Beskrivning

Vi är Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg, en verksamhet som utgörs av tre delar: skola, habilitering och elevhem.

Ungdomar som på grund av ett rörelsehinder behöver anpassad undervisning, elevassistans och habilitering kan söka till oss. För de ungdomar som bor utanför Göteborg och är i behov av elevhem finns det nära skolan.

Studierna anpassas efter varje elevs behov och studietiden är vanligtvis fyra år.
Elevassistenter stöttar eleverna i skolvardagen.
Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål.

Riksgymnasiet ligger i stadsdelen Angered, 20 minuter med spårvagn från centrala Göteborg. Vi har vacker natur in på knutarna och ligger i direkt anslutning till Angered centrum och Angereds Arena. Det finns även möjlighet att studera på andra gymnasieskolor i Göteborgs kommun och få insatser från Riksgymnasiet.

Riksgymnasiet är en del av Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad och Bräcke diakoni. Vi är ett av fyra riksgymnasier i landet.

Välkommen till vår monter så berättar vi gärna mer om vår verksamhet.

Adressuppgifter
Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg
Grepgatan 9
424 65 Angered
SVERIGE
Följ utställaren på

Rehabilitering/Habilitering

Rehabilitering/Habilitering

Fritid/Sport/Rekreation

Fritid/Sport/Rekreation

Utbildning/Läromedel/Litteratur

Utbildning/Läromedel/Litteratur

Kommunikation

Kommunikation

Arbete/Praktik

Arbete/Praktik

Frågetävling
Plats: B03:22
Frågetävling
Plats: B03:22
Frågetävling
Plats: B03:22