Tobii Dynavox

  • Plats: B05:30

Beskrivning

Tobii Dynavox
Vi är en grupp eldsjälar som brinner för att hjälpa människor med särskilda behov. Vår drivkraft och passion är att verkligen göra en skillnad. Varje dag jobbar vi fokuserat för att skapa lösningar som hjälper människor att kommunicera med sin omvärld och på så vis leva ett rikare och mer självständigt liv.
För oss handlar det i synnerhet om att förbättra människors liv genom att stärka deras personliga integritet.

Våra lösningar gör inte nytta enbart för användarna, utan även för alla människor i deras omgivning – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar likväl som personal och andra personer som användarna möter i sin vardag och på fritiden.
Vårt motto är ”Power to be You” – som kan sägas betyda att vi vill hjälpa våra användare att frigöra sin inneboende kraft och potential, som inte alltid kommer fram. Vårt mål är att våra lösningar ska ge användarna en känsla av att de kan bestämma över vad de gör och säger, på sina egna villkor. Ytterst vill vi förstärka användarnas möjligheter att på ett individuellt plan vara en del av samhället och leva ett friare liv.

Lösningar för ett rikare och mer självständigt liv
Våra specialdesignade lösningar är enkla att använda och byggda för den, ibland lite oömma, behandling de utsätts för. Även om våra produkter är tekniskt komplexa, särskilt våra ögonstyrda datorer som nästan är ”magiska”, så lägger vi ner stor energi på att göra dem lätta att använda för brukaren såväl som assistenter och anhöriga. Tekniken ska bara fungera som ett hjälpmedel att nå målet.

För att inte användarna ska bli statiska i sin kommunikationerbjuder vi kommunikationslösningar som varje individ kan leva med hela livet – för att växa och utvecklas med.

Oavsett om du behöver en samtalsapparat, styra en dator, letar efter lösningar inom specialpedagogik eller för patienter på sjukhus så vill vi hjälpa dig att ta fram den lösning som verkligen fungerar och används.

Adressuppgifter
Tobii Dynavox
Box 743
182 17 Danderyd
SVERIGE
telefon
+46 8 6636990
Följ utställaren på

Rehabilitering/Habilitering

Rehabilitering/Habilitering

Kommunikation

Kommunikation

Arbetsplatshjälpmedel

Arbetsplatshjälpmedel

Barnhjälpmedel

Barnhjälpmedel

Kommunikationskarnevalen

Kommunikationskarnevalen

Introduktion till Snap +Core First
Plats: B05:30
Introduktion till Snap +Core First
Plats: B05:30
Att kontrollera sin dator med ögonen går det?
Plats: B05:30
Att kontrollera sin dator med ögonen går det?
Plats: B05:30
Tips till lyckad kalibrering vid ögonstyrning
Plats: B05:30
Tips till lyckad kalibrering vid ögonstyrning
Plats: B05:30
Växa och utvecklas med Snap +Core First
Plats: B05:30
Växa och utvecklas med Snap +Core First
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Using Client Interest in AAC Intervention: More than Just a Good Idea - Bethany Diener
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Efter 30 års tystnad - Malin Bäcklund
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Rätten att kommunicera, en kommunikationspedagogs perspektiv - Jessica Eriksson
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Förvandlingen: En resa mot kommunikation, självständighet och att fixa drömjobbet - Victor Kaiser
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Identifying Potential Access Methods for AAC: A Systematic Approach -
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Från Sverige till Kina: Att lyckas med implementation - Helena Wandin
Plats: B05:30
Obs! Lokal "R14" - Steps to Localize a Robust Language System for AAC - Bethany Diener
Plats: B05:30