Träffa hela branschen på samma ställe

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Boka monter

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Boka monter

Leva & Fungera är en självklar plats för produktlansering, bra affärer och inte minst är det årets happening för alla i branschen – brukare, assistenter, förskrivare och vårdpersonal. Så har det varit vartannat år sedan 1980.

Stärk ditt varumärke
Syns bland branschens nyckelpersoner och ledande leverantörer på den äldsta och bredaste mötesplatsen.

Träffa kunder i en aktiv köpprocess
Visa dina produkter och lösningar för tusentals beslutsfattare och inköpare – här träffar du hela ledet från politiker till brukare.

Fler affärer på färre dagar
Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder!

Förstärk relationen till nuvarande kunder
Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning!

Smidig försäljning på plats
Här finns tid och utrymmet för potentiella inköpare att i lugn och ro testa era produkter och lösningar live för att sedan ta köpbeslut.

Boka monter

Välkommen att boka monter på Leva & Fungera 2019!

Boka monter

Välkommen att boka monter på Leva & Fungera 2019!

Boka monter

De här besökarna kommer till mässan
– Ekonomiansvarig
– Inköpare och beslutsfattare
– Rehabiliterings- och utbildningsansvariga
– Vård- och omsorgspersonal
– Brukare och anhöriga

Härifrån kommer fackbesökarna
– Kommuner
– Landsting
– Sjukhus
– Hjälpmedelscentraler
– Handikapporganisationer