Röster om Leva & Fungera

”Vi har fått väldigt bra respons, många är intresserade av våra frågor. På mässan ville vi föra fram budskapet kring bra assistans och bra och seriös assistansanordning. Intresset har varit stort och vi är väldigt nöjda.” Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA

”När man jobbar med att utveckla och sälja hjälpmedel måste man ha en lång tidshorisont. För oss är Leva & Fungera en viktig del i det arbetet. Merparten av våra affärer är offentlig upphandling. Det tar flera år att sälja rullstolar, få affärer görs klara på mässan. Men på årets mässa har vi fått en hel del leads, bl.a. genom gamla kunder som tar med sig sina kollegor hit.” Håkan Ericsson, affärschef på Etac

”Årets mässa har varit väldigt bra för oss. Många besökare, varav en stor andel brukare. Men även forskare. Vi ville sprida information om ögonstyrning, etablera kontakter och föra vidare samtal. Vårt företag finns idag i ett stort antal länder och växer väldigt snabbt, men Leva & Fungera är och förblir ett väldigt viktigt forum för oss.” Mats Reimers, säljchef på Tobii

”Vi har haft många intressanta dialoger med brukare och kunder men också med landsting och konsulenter. Inför årets mässa hade vi satt upp en hel del mål och vi tycker definitivt att de flesta av dem har infriats. Vi har fått en hel del intressanta leads. Sammantaget en väldigt bra mässa.” Elma Zupcik, försäljningschef på Permobil

”Leva & Fungera är alltid en bra mässa. Årets upplaga hör till de absolut bästa. Vi har träffat många slutanvändare som just är i ett skede där de ska anpassa sina kök och badrum. För dem är det bra att kunna komma hit, prova på och se hur våra lyftsystem fungerar i verkligheten. Vägen till en affär går, för vår del, ofta via brukaren. Det är viktigt att de är med i processen och anpassar t ex sitt kök så att det blir funktionellt för dem. Det gör att man kan bo kvar och slippa hjälp av assistenter. Klarar man sig själv ökar ofta levnadsglädjen. Vi har mött ett flertal potentiella kunder här under mässan.” Patrik Ritzén, försäljningsansvarig på Granberg

”Periodvis har vi haft helt fullt i montern. Leva & Fungera är jätteviktig för oss, det är den bästa mässan i Norden! Under mässan har vi träffat många förskrivare och representanter för regioner, landsting och kommuner. Jag räknar med att Mollii kommer att vara tillgänglig som hjälpmedel i de största landstingen inom två, tre år och i hela Sverige inom fem till tio år.” Fredrik Lundqvist, utvecklare av Mollii

”Det här var första gången vi ställde ut på Leva & Fungera. De flesta i Sverige vet inte ens att vi existerar. Målet på mässan var att träffa affärspartners, förskrivare, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det har vi också lyckats med: vi hade många intressanta samtal i montern och jag tror att vi snart kan introducera vår produkt på den svenska marknaden. Vi räknar absolut med att komma tillbaka 2019.” Bartolomiej Wielogorski, VD för Prodromus

”Vi håller på att bygga upp en verksamhet i Sverige. På mässan har vi träffat mycket yrkesfolk – förskrivare, men också vårdare och undersköterskor – som visat stort intresse. Den här mässan sätter vi väldigt högt på en skala, den har definitivt hjälpt oss att komma in på den svenska marknaden. Vi har fått väldigt bra feed-back och är absolut nöjda och kommer att återkomma 2019.” Peter Maindal, VD för Vendlet

”Vi har haft massor av besökare och fått väldigt mycket positiv respons. Vi är definitivt tillbaka på Leva & Fungera 2019, vi har redan bokat plats!” Per Sverre, VD för Bardum