Så här fyller du i formuläret

Titel
En bra titel är ofta det som gör att man vill veta mer om innehållet.

Föreläsare
Namn och kontaktuppgifter.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men tänk först igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning passar in på Leva & Fungera. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogrammet för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Språk
Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan accepteras.

Förslag till föreläsning