Föreläs på Leva & Fungera – ingår i ditt utställarpaket!

Förstärk ditt deltagande och nå ut till målgruppen med ditt budskap!
På mässans andra dag kommer temat att vara hjälpmedel-teknik, framtid, forskning, välfärdsteknik. Som utställande företag har du möjlighet att skicka in förslag på föreläsning och genomföra den utan extra kostnad. Läs gärna igenom hela denna guide. Om du efter det har någon fråga eller om något verkar oklart så tveka inte att kontakta affärsansvarig Monika Ölund: monika.olund@svenskamassan.se eller 031 -708 80 82. Vänligen fyll i formuläret nedan. 

Kriterier
För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall vara aktuell och icke-kommersiell, vilket betyder att innehållet skall vara av typen generellt kunskapsinnehåll – och alltså inte en säljpitch.

  • Sista inlämningsdatum 1 november 2020
  • Senast 15 december får du ett meddelande om din föreläsning är antagen eller inte
  • Senast 15 januari, 2021 ska slutlig version av din föreläsning vara inskickad
  • Föreläsningarna under Leva & Fungera är max 40 minuter och genomförs som presentation ifrån scen med stöd av powerpoint-presentation
  • Leva & Fungera förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar
  • Som föreläsare är du skyldig säkerställa att föreläsningen är i original, d.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
  • Innehållet ska ha referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
  • Nödvändiga tillstånd finns ska finnas från arbetsgivare, kunder och liknande
  • Alla källor ska finnas angivna

 

Så här fyller du i formuläret:

Titel
En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Namn och kontaktuppgifter.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Leva & Fungera. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men tänk först igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Språk
Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan dock också accepteras.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Förslag till föreläsning