Exponeringsmöjligheter på Hjälpmedelsriksdagen 2021

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, som i år genomförs digitalt den 13 april 2021, i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Missa inte att visa era produkter och tjänster för beslutfattande tjänstemän, politiker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Silversponsor – 12 000 SEK
OBS – begränsat antal

  • Presentation i ett nyhetsbrev – räckvidd 4 000 relevanta och noga utvalda mottagare
  • Banner med erbjudande i mailutskick till alla deltagare efter Hjälpmedelsriksdagen
  • Sponsorplatta mellan programpunkterna, visas mellan varje programpunkt
  • Logga på webbsidan

 

Guldsponsor – 20 000 SEK
OBS – begränsat antal

  • Presentation i två nyhetsbrev, redaktionell text – räckvidd 4 000 relevanta och noga utvalda mottagare
  • Banner med erbjudande i mailutskick till alla deltagare efter Hjälpmedelsriksdagen
  • Sponsorplatta mellan programpunkterna, visas mellan varje programpunkt
  • Logga på webbsidan
  • Sändning av max 1 minut lång företagspresentation, visas två gånger under programmet (utställaren producerar själva filmen – behöver ni hjälp erbjuder vi tjänsten separat)

 

Tillval: Huvudbanner – 4 500 SEK
OBS – begränsat antal
En av max åtta banners längst upp på programsidan (870x155px)

Tillval: Digital utställarplats – 4 500 SEK
Digital utställarplats med möjlighet att ladda upp material och information

Kontakta oss idag för att boka exponering inför beslutfattande tjänstemän, politiker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och företrädare för funktionshinderrörelsen!