Produkt- och besökargrupper

Det här visas på Leva & Fungera.

Det här visas på Leva & Fungera.

produktgrupper

De här besökarna kommer till mässan:

Ekonomiansvarig
Inköpare och beslutsfattare
Rehabiliterings- och utbildningsansvariga
Vård- och omsorgspersonal
Brukare och anhöriga

Härifrån kommer fackbesökarna:

Kommuner
Landsting
Sjukhus
Hjälpmedelscentraler
Handikapporganisationer