Produkt- och besökargrupper

Det här visas på Leva & Fungera.

Det här visas på Leva & Fungera.

Produktgrupper som du hittar på Leva & Fungera:

 • Rehabiliterings- och handikapphjälpmedel
 • Byggnation, installation och inredning
 • Transporter och transportutrustning
 • Utbildning, läromedel och litteratur
 • Kommunikation, säkerhet och IT
 • Reaktivering, service och tjänster

 

Härifrån kommer fackbesökarna:

 • Kommuner
 • Landsting
 • Sjukhus
 • Hjälpmedelscentraler
 • Handikapporganisationer

 

De här besökarna kommer till mässan:

 • Ekonomiansvarig
 • Inköpare och beslutsfattare
 • Rehabiliterings- och utbildningsansvariga
 • Vård- och omsorgspersonal
 • Brukare och anhöriga