Hjälp våra besökare fatta rätt investeringsbeslut!

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Boka monter

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Boka monter

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet. Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl. Hjälp våra besökare att fatta kloka beslut i kommande investeringar.

Mässan är en självklar plats för att träffa framtida/gamla kunder som vill göra bra affärer och investeringar.  Inte minst är det årets happening för alla i branschen – upphandlare, inköpare, brukare, assistenter, förskrivare och vårdpersonal. Så har det varit vartannat år sedan 1980.

Ytterligare anledningar att ställa ut:

 • Visa upp era produkter i rätt miljö
  Här finns köpstarka besökare med målet att hitta nya leverantörer.
 • Knyt nya kontakter med kunder i en aktiv köpprocess
  Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder i en aktiv köpprocess – 65% av besökarna är involverade i inköpsbeslut och letar efter nya leverantörer.
 • Stärk ert varumärke
  Syns du på Leva & Fungera får ditt varumärke ett lyft på marknaden bland nyckelpersoner och ledande leverantörer.
 • 80 % planerar att komma tillbaka 2017
 • 80 % av besökarna ser en klar affärsnytta med besöket
  De besökarna kommer att köpa eller föreslå köp av produkter de hittat på mässan

De här besökargrupperna kommer till mässan
– Ekonomiansvarig
– Inköpare och beslutsfattare
– Rehabiliterings- och utbildningsansvariga
– Vård- och omsorgspersonal
– Brukare och anhöriga

Besökare som kommer i sin yrkesroll kommer från följande
– Kommuner
– Landsting
– Sjukhus
– Hjälpmedelscentraler
– Handikapporganisationer

Var delaktig i planerna inför 2019:

Leva & Fungera satsar på ökad inkludering av beslutsfattare, personal och brukare

Inför 2019 satsar Leva & Fungera stort på att utveckla mässan för att bredda målgruppen av relevanta besökare. Planerna är i full gång, nya idéer föds och förverkligas i möten med tongivande aktörer – och nu öppnar vi också upp för en dialog med våra utställare om era specifika önskemål och idéer om hur Leva & Fungera kan bli ännu bättre!

Några av planerna inför 2019 innebär:

KONFERENSSATSNING: Konferensen kommer att belysa frågor och lösa utmaningar inom ekonomi, kvalitetssäkring och utveckling. Konferensinnehållet kommer att locka en stor målgrupp inom framför allt chefsbefattningar.

UPPLEV RUMMET: Inför 2019 satsar vi på fler upplevelseområden där utställare och besökare får unika tillfällen till samverkan. Här visas exempel på hur det goda samhället kan fungera och vara öppet för alla.

Hur vill ni medverka 2019? Vad tycker ni att vi ska utveckla inför nästa gång för att ytterligare öka kvaliteten på våra besökare? Kontakta oss gärna med era tankar och idéer:

Monika Ölund
Affärsansvarig
Tel: +46 (0)31 708 80 82
Email: monika.olund@svenskamassan.se

Maria Nilsson
Senior Adviser
Tel: +46 (0) 31 708 80 79
Email: maria.nilsson@svenskamassan.se

Boka monter

Välkommen att boka monter på Leva & Fungera 2019!

Boka monter