Hjälp våra besökare fatta rätt investeringsbeslut!

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Alla människor har rätt att få leva sitt liv till fullo. I det svenska samhället strävar vi efter att uppnå lika möjligheter för att alla aktivt ska kunna delta i samhället och regeringen strävar efter att ge förutsättningarna till detta. Efterfrågan på ny teknik som kan underlätta det dagliga livet, ökar stadigt, vilket skapar en stark marknadsplats och arena för leverantörer av denna teknik och tillhörande tjänster.

Leva & Fungera lanserades 1980 och är Nordens ledande mässa för tillverkare, distributörer och tjänsteleverantörer där möjligheten ges att visa sina produkter och tjänster direkt till bl.a. arbetsterapeuter, fysioterapeuter, professionella vårdgivare och slutanvändarna själva. På Leva & Fungera möter du framtidens rehabiliterande vård och hjälpmedelsteknik. Det är mötesplatsen som vidgar livets möjligheter.

Besökargruppens sammansättning ger dig en unik möjlighet att möta olika användare av hjälpmedelsteknik och få värdefull feedback. Hur använder dina viktigaste kunder dina produkter? Vad önskar de för framtida produkter? Deras feedback kan bidra till att utveckla din verksamhet.

Att delta på Leva & Fungera är ett bra sätt att stärka ditt varumärke hos köpare och användare samt att få insikter i hur du kan förbättra dina erbjudanden. Läs vad utställare tycker om att ställa ut>>

Ytterligare anledningar att ställa ut:

 • Visa upp era produkter i rätt miljö
  Här finns köpstarka besökare med målet att hitta nya leverantörer.
 • Knyt nya kontakter med kunder i en aktiv köpprocess
  Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder i en aktiv köpprocess – 65% av besökarna är involverade i inköpsbeslut och letar efter nya leverantörer.
 • Stärk ert varumärke
  Syns du på Leva & Fungera får ditt varumärke ett lyft på marknaden bland nyckelpersoner och ledande leverantörer.
 • 80 % planerar att komma tillbaka 2019
 • 80 % av besökarna ser en klar affärsnytta med besöket
  De besökarna kommer att köpa eller föreslå köp av produkter de hittat på mässan

Att delta är ett måste om du vill möta:

 • Fysioterapeuter
 • Arbetsterapeuter
 • Förskrivare av hjälpmedel
 • Administratörer och ägare av vårdhem
 • Vårdgivare
 • Sjukvårdspersonal
 • Sjuksköterskor
 • Inköpare av assistentteknik
 • Rehabiliterande terapeuter
 • Tekniker
 • Användare av hjälpmedelstekniska produkter, deras assistenter, vårdgivare och släktingar

Var delaktig i planerna inför 2019:

Leva & Fungera satsar på ökad inkludering av beslutsfattare, personal och brukare

Inför 2019 satsar Leva & Fungera stort på att utveckla mässan för att bredda målgruppen av relevanta besökare. Planerna är i full gång, nya idéer föds och förverkligas i möten med tongivande aktörer – och nu öppnar vi också upp för en dialog med våra utställare om era specifika önskemål och idéer om hur Leva & Fungera kan bli ännu bättre!

Några av planerna inför 2019 innebär:

KONFERENSSATSNING: Konferensen kommer att belysa frågor och lösa utmaningar inom ekonomi, kvalitetssäkring och utveckling. Konferensinnehållet kommer att locka en stor målgrupp inom framför allt chefsbefattningar.

UPPLEV RUMMET: Inför 2019 satsar vi på fler upplevelseområden där utställare och besökare får unika tillfällen till samverkan. Här visas exempel på hur det goda samhället kan fungera och vara öppet för alla.

Hur vill ni medverka 2019? Vad tycker ni att vi ska utveckla inför nästa gång för att ytterligare öka kvaliteten på våra besökare? Kontakta oss gärna med era tankar och idéer:

Monika Ölund
Affärsansvarig
Tel: +46 (0)31 708 80 82
Email: monika.olund@svenskamassan.se

Maria Nilsson
Senior Adviser
Tel: +46 (0) 31 708 80 79
Email: maria.nilsson@svenskamassan.se

Boka monter

Välkommen att boka monter på Leva & Fungera 2019!

Boka monter