Hjälp våra besökare fatta rätt investeringsbeslut!

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Alla människor har rätt att få leva sitt liv till fullo. I det svenska samhället strävar vi efter att uppnå lika möjligheter för att alla aktivt ska kunna delta i samhället och regeringen strävar efter att ge förutsättningarna till detta. Efterfrågan på ny teknik som kan underlätta det dagliga livet, ökar stadigt, vilket skapar en stark marknadsplats och arena för leverantörer av denna teknik och tillhörande tjänster. Leva & Fungera lanserades 1980 och är Nordens ledande mässa för tillverkare, distributörer och tjänsteleverantörer där möjligheten ges att visa sina produkter och tjänster direkt till bl.a. arbetsterapeuter, fysioterapeuter, professionella vårdgivare och slutanvändarna själva.

På Leva & Fungera möter du framtidens rehabiliterande vård och hjälpmedelsteknik. Det är mötesplatsen som vidgar livets möjligheter. Besökargruppens sammansättning ger dig en unik möjlighet att möta olika användare av hjälpmedelsteknik och få värdefull feedback. Hur använder dina viktigaste kunder dina produkter? Vad önskar de för framtida produkter? Deras feedback kan bidra till att utveckla din verksamhet.

Att delta på Leva & Fungera är ett bra sätt att stärka ditt varumärke hos köpare och användare samt att få insikter i hur du kan förbättra dina erbjudanden. 

”Vårt deltagande har varit jättebra! Våra viktigaste kunder finns här – förskrivare, inköpare och konsulenter för hjälpmedelsavtal.  Här träffar vi dessutom även slutanvändare som ger oss värdefull feedback. Det är en bra mix.”
Mikael Carlsson, Key Account Manager, Handicare

”Det har varit en väldigt bra ström på personer här på Leva & Fungera och mixen av besökare har varit jättebra. Vår huvudmålgrupp är de som behöver kommunikationshjälpmedel – privatpersoner, logopeder, arbetsterapeuter, förskrivare och hjälpmedelscentraler. Alla kommunikationsbolag var samlade på ett ställe, i anslutning till Kommunikationskarnevalen, vilket skapar rätt genomströmning av folk.”
Anna Fransson, logoped, Tobii Dynavox

Läs fler röster om mötesplatsen

Fler anledningar att ställa ut:

 • Visa upp era produkter i rätt miljö
  Här finns köpstarka besökare med målet att hitta nya leverantörer.
 • Knyt nya kontakter med kunder i en aktiv köpprocess
  Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder i en aktiv köpprocess – 65% av besökarna är involverade i inköpsbeslut och letar efter nya leverantörer.
 • Stärk ert varumärke
  Syns du på Leva & Fungera får ditt varumärke ett lyft på marknaden bland nyckelpersoner och ledande leverantörer.
 • 80 % av besökarna ser en klar affärsnytta med besöket
  De besökarna kommer att köpa eller föreslå köp av produkter de hittat på mässan

Att delta är ett måste om du vill möta:

 • Fysioterapeuter
 • Arbetsterapeuter
 • Förskrivare av hjälpmedel
 • Administratörer och ägare av vårdhem
 • Vårdgivare
 • Sjukvårdspersonal
 • Sjuksköterskor
 • Inköpare av assistentteknik
 • Rehabiliterande terapeuter
 • Tekniker
 • Användare av hjälpmedelstekniska produkter, deras assistenter, vårdgivare och släktingar