Att delta är ett måste om du vill möta:

• Fysioterapeuter
• Arbetsterapeuter
• Administratörer och ägare av privata och kommunala äldreboenden/särskilda boenden
• Omsorgspersonal
• Sjuksköterskor
• Undersköterskor
• Inköpare (av assistentteknik)
• Hjälpmedelstekniker
• Användare av hjälpmedelstekniska produkter, deras assistenter och närstående