Att delta är ett måste om du vill möta:

• Fysioterapeuter
• Arbetsterapeuter
• Förskrivare av hjälpmedel
• Administratörer och ägare av vårdhem
• Vårdgivare
• Sjukvårdspersonal
• Sjuksköterskor
• Inköpare av assistentteknik
• Rehabiliterande terapeuter
• Tekniker
• Användare av hjälpmedelstekniska produkter, deras assistenter, vårdgivare och släktingar