Den nordiska arenan för tillgänglighet och hjälpmedel

Som vidgar livets möjligheter

Som vidgar livets möjligheter

Vidga livets möjligheter

Sedan Leva & Fungera startade 1980 har mässan haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar. Varmt välkommen till Leva & Fungera!

Vi presenterar den senaste och bästa teknologin inom hjälpmedel som töjer på gränserna och omvärderar vad “möjligt” kan innebära för människor. Mötesplatsen lockar 14 000 besökare som köper, förskriver eller använder teknologi, utrustning och tjänster inom hjälpmedelsbranschen.

Funktionsnedsättning i Sverige
Runt 1,5 miljon människor i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Målet för svensk funktionshinderspolitik är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Leva & Fungera har vuxit fram och utvecklas med avstamp i denna intention.

Bilder från mässan 2017

Här kan du kika på bilder från Leva & Fungera 2017.

Utställare 2017

Här kan du se vilka företag som ställde ut på Leva & Fungera 2017.

Nyheter från Leva & Fungera

Se det allra senaste från branschen och Leva & Fungera här.

Se nyheterna här