Röster om Leva & Fungera

Så tyckte några av utställarna

”Vi har fått väldigt bra respons, många är intresserade av våra frågor. På mässan ville vi föra fram budskapet kring bra assistans och bra och seriös assistansanordning. Intresset har varit stort och vi är väldigt nöjda.”
Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA

”När man jobbar med att utveckla och sälja hjälpmedel måste man ha en lång tidshorisont. För oss är Leva & Fungera en viktig del i det arbetet. Merparten av våra affärer är offentlig upphandling. Det tar flera år att sälja rullstolar, få affärer görs klara på mässan. Men på årets mässa har vi fått en hel del leads, bl.a. genom gamla kunder som tar med sig sina kollegor hit.”
Håkan Ericsson, affärschef på Etac

”Årets mässa har varit väldigt bra för oss. Många besökare, varav en stor andel brukare. Men även forskare. Vi ville sprida information om ögonstyrning, etablera kontakter och föra vidare samtal. Vårt företag finns idag i ett stort antal länder och växer väldigt snabbt, men Leva & Fungera är och förblir ett väldigt viktigt forum för oss.”
Mats Reimers, säljchef på Tobii

”Vi har haft många intressanta dialoger med brukare och kunder men också med landsting och konsulenter. Inför årets mässa hade vi satt upp en hel del mål och vi tycker definitivt att de flesta av dem har infriats. Vi har fått en hel del intressanta leads. Sammantaget en väldigt bra mässa.”
Elma Zupcik, försäljningschef på Permobil

”Leva & Fungera är alltid en bra mässa. Årets upplaga hör till de absolut bästa. Vi har träffat många slutanvändare som just är i ett skede där de ska anpassa sina kök och badrum. För dem är det bra att kunna komma hit, prova på och se hur våra lyftsystem fungerar i verkligheten. Vägen till en affär går, för vår del, ofta via brukaren. Det är viktigt att de är med i processen och anpassar t ex sitt kök så att det blir funktionellt för dem. Det gör att man kan bo kvar och slippa hjälp av assistenter. Klarar man sig själv ökar ofta levnadsglädjen. Vi har mött ett flertal potentiella kunder här under mässan.”
Patrik Ritzén, försäljningsansvarig på Granberg

”Periodvis har vi haft helt fullt i montern. Leva & Fungera är jätteviktig för oss, det är den bästa mässan i Norden! Under mässan har vi träffat många förskrivare och representanter för regioner, landsting och kommuner. Jag räknar med att Mollii kommer att vara tillgänglig som hjälpmedel i de största landstingen inom två, tre år och i hela Sverige inom fem till tio år.”
Fredrik Lundqvist, utvecklare av Mollii

”Det här var första gången vi ställde ut på Leva & Fungera. De flesta i Sverige vet inte ens att vi existerar. Målet på mässan var att träffa affärspartners, förskrivare, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det har vi också lyckats med: vi hade många intressanta samtal i montern och jag tror att vi snart kan introducera vår produkt på den svenska marknaden. Vi räknar absolut med att komma tillbaka 2019.”
Bartolomiej Wielogorski, VD för Prodromus

”Vi håller på att bygga upp en verksamhet i Sverige. På mässan har vi träffat mycket yrkesfolk – förskrivare, men också vårdare och undersköterskor – som visat stort intresse. Den här mässan sätter vi väldigt högt på en skala, den har definitivt hjälpt oss att komma in på den svenska marknaden. Vi har fått väldigt bra feed-back och är absolut nöjda och kommer att återkomma 2019.”
Peter Maindal, VD för Vendlet

”Vi har haft massor av besökare och fått väldigt mycket positiv respons. Vi är definitivt tillbaka på Leva & Fungera 2019, vi har redan bokat plats!”
Per Sverre, VD för Bardum

Så tyckte några av besökarna

Detta är den största mässan gentemot vår målgrupp. Mässan är välstrukturerad med god stämning och mycket folk. Här utvidgar vi vår målgrupp och får kontakt med fler inom arbetsområdet. Här har vi även den fördelaktiga möjligheten att nätverka ”business to business”.
Jenny Bejerskog, Omsorgs Compagniet

Leva och Fungera är en mässa som vi alltid besöker, här finns nästintill alla leverantörer samlade som är intressanta för oss. Här får vi en djupare inblick på vilka produkter som finns och hur de används. Den är ett utmärkt utbildningstillfälle som samtidigt är roligt. Det är spännande att se hur mässan utvecklas och blir en viktig del för oss och samhället.
Liselotte Niklasson, sjuksköterska, Backa Läkarhus

På mässan får jag idéer och tips om nya hjälpmedlen som verkligen är värda att investera i. Här det både trivsamt att vara samtidigt som det är betydelsefullt då vi får närmare kontakt med nya produkter som våra brukare är intresserade av.
Rose-Marie Zettergren, personlig assistent, JAG (kooperativ)

Det här är den mest betydelsefulla mässan för oss som jobbar inom hjälpmedelsbranschen. Det är verkligen så bra att alla leverantörer är samlade under ett och samma tak. Ur vår synvinkel är det väldigt givande att få träffa de olika leverantörerna och komma i kontakt med deras nya produkter, och även att upptäcka nya företag. Det är inspirerande att få vara en del av all det här som händer inom branschen.
Dan Borneklint, arbetsterapeut, Västerås

Mässan ger tillfälle att få en djupare inblick i vilka produkter som finns, och även tillfälle att se hur de fungerar i praktiken. Detta är en plattform som ligger till grund för vidareutveckling av vårt arbete. Det är en härlig stämning där folk är entusiastiska och ett tillfälle för oss att lära oss om de nya produkterna på marknaden. Det är en mötesplats dör både brukare och fackmän, det skapar en dynamik mellan oss alla.
Charlotte, sjukgymnast, Västragötalandsregionen

Den här mässan är jättebra för att den ger en större överblick över leverantörers produktsortiment än vi annars får. Leva & Fungera är så pass viktig för oss att det är värt att övertyga vår arbetsgivare att återkomma hit. Mässan är väldigt viktig för oss i utbildningssyfte. Det är just här vi får den värdefulla kunskap som vi kan tillämpa i vårt dagliga arbete och som också utvecklar arbetet för både oss och brukarna.
Ann-Sofi Vrågård, Hjälpmedelscentrum, Västmanland