Tillgänglighet för alla

Välkommen till en fysiskt, kognitivt och kommunikativt tillgänglig mötesplats!

Välkommen till en fysiskt, kognitivt och kommunikativt tillgänglig mötesplats!

Svenska Mässan har som mål att samtliga verksamheter som ryms inom anläggningen ska vara tillgängliga för besökare oavsett personliga förutsättningar. I år satsar Leva & Fungera på att även göra mötesplatsen så kommunikativt och kognitivt tillgänglig som möjligt! Läs mer här >>

Hörselslinga finns i seminarielokalerna. Seminarierna teckentolkas ej men besökare är välkomna att ta med sig egna tolkar.

Trösklar, hissar, toaletter och hotellrum – vi genomför och planerar både kort- och långsiktiga anpassningar av våra lokaler. På Tillgänglighetsdatabasen håller vi aktuell informationen om våra entréer och lokaler ständigt uppdaterad. I databasen kan du också söka på tillgänglighet av andra delar av vår verksamhet, och till andra aktörer i staden.

En grundtillgänglighet finns i alla utställningshallar, konferenslokaler och restauranger.

Ledsagare till besökare med funktionshinder har fri entré på mässor. Kontakta informationsdisken vid Svenska Mässans entré för mer information. Certifierade assistanshundar och ledarhundar för synskadade är tillåtna i samtliga av Svenska Mässans lokaler. Kontakta receptionen vid Gothia Towers för motsvarande detaljer kring shower på The Theatre och information om handikappanpassade rum.

Rullstolar finns att låna i samband med mässor och hämtas ut i informationsdisken vid Svenska Mässans huvudentré (entré 5). Boka en rullstol genom att mejla evenemangsbemanning@svenskamassan.se eller ring oss på 031-708 84 50.