Tillgänglighet för alla

Svenska Mässan har som mål att samtliga verksamheter som ryms inom anläggningen ska vara tillgängliga för besökare oavsett personliga förutsättningar.

Svenska Mässan har som mål att samtliga verksamheter som ryms inom anläggningen ska vara tillgängliga för besökare oavsett personliga förutsättningar.

Grundtillgänglighet finns i alla utställningshallar, konferenslokaler och restauranger.

I Tillgänglighetsdatabasen finns aktuell information om tillgängligheten i hela anläggningen, mässhallar, entréer, restauranger.

Ledsagare till besökare med funktionsnedsättning som medför behov av ledsagare har fri entré. Kontakta informationen vid entrén. Certifierade assistanshundar och ledarhundar för synskadade är tillåtna i alla Svenska Mässans lokaler. Rullstolar finns till låns och hämtas ut i informationen i entré 5 i samband med mässa. Vill man försäkra sig om en stol bokar man den på evenemangsbemanning@svenskamassan.se eller på telefon 031-708 84 40.

Alla funktionsvariationer är inte synliga. Om du behöver hjälp eller assistans, tveka inte att fråga oss som jobbar här.

Vill du ha ytterligare information om tillgängligheten på Svenska Mässan, eller har du frågor eller synpunkter? Kontakta Anna Granath via e-post: anna.granath@svenskamassan.se