Program 2019

Föreläsningar av inspirationsföreläsare och nyckelpersoner om de viktigaste frågorna i branschen. Programmet uppdateras kontinuerligt.

  • Alla dagar
  • tisdag 26 mar
  • onsdag 27 mar
  • torsdag 28 mar
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

tisdag

Ann Söderlund och Sanna Lundell inleder temadag om psykisk ohälsa.

Ann Söderlund, Programledare, tv profil, Sanna Lundell, Programledare, tv profil Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Det goda livet - för alla, eller bara för några?

Annika Tännström, Regionfullmäktiges ordförande Västra Götalandsregionen Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Psykosocialt anpassningsstöd – en hjälp på vägen till ett hållbart arbetsliv.  

John-Anders Gustavsson, leg psykolog Arbetsförmedlingen, Karin Stam, leg psykolog Arbetsförmedlingen, Margareta Olander, socionom/socialkonsulent Arbetsförmedlingen Scen: A7

Framtidens psykiatri

Ing-Marie Wieselgren, Läkare, specialist i psykiatri, projektchef Sveriges Kommuner och Landsting, Zophia Mellgren, Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Glöm inte huvudet! En bra huvudposition möjliggör social interaktion

Bart van der Heyden, fysioterapeut De Kine, Belgien Scen: A7

Från sjuk till förlovad

Stefan Johansson, Själverfaren Peer Support Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Jag är inget UFO - Jag är människa precis som du

Moha Frikraft Scen: Levascenen

25 år kortare liv

Jarl Torgersson, Docent invärtesmedicin Västra Götalandsregionen Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Bästa LSS kommun 2018

Ola Nilsson, Socialnämndens ordförande Scen: Levascenen

Peer support

Lars Karlsson, Peer Support Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Handbok för livskämpar

Filippa Gagnér Jenneteg, folkhälsovetare och författare, Jan Beskow, Professor i psykiatri, författare Göteborgs universitet, Susanne Tell, folkhälsovetare och författare Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Personlig assistans idag och i framtiden

Anna Barsk Holmbom Scen: Levascenen

Bokstavskombination, diagnos, funktionsnedsättning eller superkraft?

Anna-Karin Arnald, leg. logoped, VD Funka Mera Scen: A7

När variationerna går överstyr

Lennart Lundin, Psykolog och 1:e vice ordförande Schizofreniförbundet Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Frågor och sammanfattning av Ann Söderlund och Sanna Lundell

Ann Söderlund, Programledare, tv profil, Sanna Lundell, Programledare, tv profil Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Funktionsvariation, sexualitet och hjälpmedel

Anna Hallgren, Föreläsare, socionom och sexualpedagog AH Utbildning Programtyp: Besökarnas val Scen: A7
onsdag

Abducerat stående och höftledernas utveckling.

Ola Gerdin, Produktspecialist Anatomic Sitt Scen: A2

DigiLitt.kom - om digitalisering av vård och omsorg genom ökad digital litteracitet

Jessica Arvidsson, Projektledare DigiLitt.kom Scen: A7

Rätt till rörelse - bättre fysisk och psykisk hälsa för äldre

Camilla Milger, VD MAYDAY AID AB Scen: A2

Ökad digitalisering inom vård och omsorg ställer nya krav på kompetens

Cecilia Brauer, Delprojektledare, DigIT Äldreförvaltningen, Helen Starkman, Projektledare DigIT Äldreförvaltningen Scen: A7

Digitalisering med empati

Kicki Reifelt, legitimerad arbetsterapeut Hjälpmedelcenter Sverige Programtyp: Besökarnas val Scen: A7

Glöm inte huvudet! En bra huvudposition möjliggör social interaktion

Bart van der Heyden, fysioterapeut De Kine, Belgien Scen: A2

Vårdmadrassen himmel eller helvete?

Göran Nordin, VD Järven Health Care Scen: A2

Inkluderande rekrytering

Daniel Jönsson, Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen, Gunnel Arvidsson, Arbetsterapeut Arbetsförmedlingen Scen: A7

Digitalisering – din nya möjlighet till träning, övning och utveckling

Eszter Horváth Tothné, VD Move & Walk Scen: A2

Kommunikaton och kontroll av omgivningen i en framtida värld

Ulrica Wikström, Vice president sales and business development Tobii AB Scen: A2

Draknäste i samarbete med Almi Väst

Anette Åquist Falkenrot, Avdchef Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen, Christina Aspestedt, Kontorschef Almi Väst, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L), Louise Warme, Investment Manager Almi Invest, Mats Göthberg, VD Etac/BeAble AB Scen: A7

Fall och fallpreventation hos äldre

Lisbeth Åkerberg, Leg. arbetsterapeut Bellman & Symfon Scen: A2

Hjälpmedel – Från ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Christina Ripe, Leg. Arbetsterapeut och TF Produktchef Etac/BeAble AB, Marie Amnell, Leg arbetsterapeut och Utbildningsledare Etac/BeAble AB Scen: A2

Standardisering för tillgänglighet

Alexandra Antoni, Projektledare SIS, Swedish Standards Institute, Joakim Falk, Projektledare Hälso- och sjukvård SIS, Swedish Standards Institute Scen: A7

Lågaffektivt bemötande

Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Scen: A2
torsdag

Myten om de 30 miljarderna

Daniel Lindkvist, VD Lystra Personlig assistans Scen: A2

Hur är det egentligen att vara stomiopererad ?

Eva Vinkvist, Ordförande ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Region Västra Götaland Scen: Levascenen

Hur kan vi använda FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning?

Elaine Johansson, Ordförande Funktionsrätt Västra Götaland Scen: A7

Ett samhälle för alla – utom för vissa

Jonathan Arenius, Chef, internkommunikation Humana Scen: A2

Möt de som arbetar med och kör serviceresresor för Göteborgs stad

Ulrika Alergård, Kommunikationsansvarig, serviceresor Göteborgs Stad Scen: Levascenen

Branschbarometern Personlig Assistans

Christian Ljunge, VD Kaustik Programtyp: Psykisk ohälsa Scen: A2

Snabbkurs i offentlig upphandling och hur man genom inköp ökar brukarnas möjligheter att välja hjälpmedel

Nina Radjokovic, Upphandlingsjurist med inriktning vård och omsorg Upphandlingsmyndigheten, Therese Hellman, Segmentsansvarig vård- och omsorg Upphandlingsmyndigheten Scen: A7

Vi fann varandra med arbetsförmedlingens hjälp

Mia Christensson, SIUS konsulent Arbetsförmedlingen Scen: A7

Hur kan inköp främja nödvändig utveckling, nya lösningar och innovation?

Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten Scen: A7