Hjälpmedelsriksdagen – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen 13 april 2021 i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt. Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt (anmälan krävs).

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen 13 april 2021 i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt. Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt (anmälan krävs).

Bland föreläsarna

Ska du föreläsa på Hjälpmedelsriksdagen?
Hämta marknadsföringsmaterial här

Karin Flyckt
Sakkunnig i funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Acko Ankarberg Johansson 
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna, ordförande i socialutskottet

Lise Lidbäck
Förbundsordförande, Neuroförbundet

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Sofia Nilsson
Riksdagsledamot (C)

Magnus Zingmark
Phd Occupational TherapyGuest Researcher Head of Research and Development on Active and Healthy Ageing

Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Tove Christiansson
VD, Abilia

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen – ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Programmet sätts samman med hjälp av ett programråd bestående av representanter från Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt. Hjälpmedelsriksdagen är kostnadsfri och genomförs digitalt den 13 april 2021, och samlar politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer.

Se programmet

Hjälpmedelsriksdagen vill bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet. Syftet är också att visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Hjälpmedelsriksdagen kommer att teckentolkas.

Målgrupp
I första hand: Beslutfattande tjänstemän, politiker, profession och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Till anmälan

"Att lyfta hjälpmedelsfrågorna är jätteviktigt om vi ska nå en jämlik hälso- och sjukvård. Hjälpmedel kan inte särskiljas från andra habiliterande eller rehabiliterande insatser utan måste ses i sitt sammanhang. Min förhoppning är att hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel samt det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar." Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

Sponsorer