Hjälpmedelsriksdagen – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Några av talarna

Karin Flyckt
Sakkunnig i funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Acko Ankarberg Johansson 
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna, ordförande i socialutskottet

Lise Lidbäck
Förbundsordförande, Neuroförbundet

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Leva & Fungera lanserar nu Hjälpmedelsriksdagen – ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Programmet sätts samman med hjälp av ett programråd bestående av representanter från Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt. Hjälpmedelsriksdagen genomförs under första dagen på Leva & Fungera, den 13 april 2021, och samlar politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer.

Hjälpmedelsriksdagen vill bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet. Syftet är också att visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Registreringen till Hjälpmedelsriksdagen öppnar i oktober – prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få en notis om när registreringen öppnar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev