Marknadsföringsmaterial

På denna sida hittar du material för att marknadsföra din medverkan på Hjälpmedelsriksdagen.

På denna sida hittar du material för att marknadsföra din medverkan på Hjälpmedelsriksdagen.

Talarbanners för sociala medier

Facebook/Instagram (1080×1080)

LinkedIn (1200×627)

Twitter (1200×675)