Marknadsföringsmaterial

På denna sida hittar du material för att marknadsföra din medverkan på Hjälpmedelsriksdagen.

På denna sida hittar du material för att marknadsföra din medverkan på Hjälpmedelsriksdagen.

Talarbanners för sociala medier

Facebook/Instagram (1080×1080)

LinkedIn (1200×628)

Twitter (1200×675)

 

Bakgrund för talarpresentation (PowerPoint)

LevaFungera_Hjalpmedelsriksdagen_PPT_Talarbakgrund

 

Bakgrund för Teams

LevaFungera_Hjalpmedelsriksdagen_Teamsbakgrund