Prata med en expert

Du hade chansen att prata med några av de experter som fanns på plats vid flera
tillfällen under mässdagarna.

Tisdag

Anna Barsk Holmbom – personlig assistans, regler och lagar
Maria Krafft Helgesson, DART – kommunikationsstöd och Alternativ och kompletterande kommunikation
David Lega, Kommunpolitiker KD – politik och motivation

Onsdag

Anna Barsk Holmbom – personlig assistans, regler och lagar
Eddie Wheeler – om att arrangera tillgängligt/utan hinder
Anna Hallgren – om sex
Kommunal – arbetsvillkor
Marit Sundin (Från Vinnarskallar) – motivation, fysisk aktivitet/träning, entreprenörskap

Torsdag

Kommunal – arbetsvillkor
Marit Sundin (Från Vinnarskallar) – motivation, fysisk aktivitet/träning, entreprenörskap
Karin Flyckt, Socialstyrelsen – sakkunning och samordnare av funktionshindersfrågor
Tom Andersson – tillgänglighet i kollektivtrafiken

David Lega

Anna

Barsk Holmbom

Karin Flyckt

Marit Sundin

Se allt som hände på mässan

Se alla aktiviteter