Anna Hallgren

Föreläsare, socionom och sexualpedagog, AH Utbildning

Anna Hallgren, socionom, sexualpedagog, och sexualrådgivare har mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet både utifrån arbetsliv och privatliv. Hon har själv ett rörelsehinder och är även mamma till ett barn i skolåldern med rörelsehinder.

tisdag
Funktionsvariation, sexualitet och hjälpmedel