Anna-Lena Slibar

Verksamhetschef Personlig ombud, Bräcke diakoni
tisdag
Utanförskap, ökad psykisk ohälsa och sämre livskvalitet- Bräcke Diakoni Personligt ombuds erfarenhetsrapport