Gunilla Samuelsson

projektmedarbetare och psykolog, Riksgymnasiet i Göteborg
onsdag
Stresshantering för personer med rörelsenedsättning – Projekt StrÅng