Johanna Björnhage

Projektledare, förskollärare, verksamhetschef på Bräcke diakonis förskolor, Bräcke diakoni
torsdag
RättVisat – mitt digitala kommunikationspass, version 2.0