Kicki Reifelt

legitimerad arbetsterapeut, Hjälpmedelcenter Sverige
onsdag
Digitalisering med empati