Lena Mellbratt Stenman

GIL, DHR, Autism och Aspergerföreningen m. fl.

Beskrivning

Lena Mellbratt Stenman har de senaste 30 åren varit aktiv på idéell basis i funktionshinderrörelsen bland annat för GIL, brukarkooperativ inom assistans, rörelsehinderföreningar och Autism och Aspergerföreningen.

torsdag
Vilken roll kan brukarkunskap ha i upphandlingar? Och vilka värden kan den tillföra?