Lina Bjarnegård Carlsson

Projektmedarbetare och legitimerad logoped, Bräcke diakoni
onsdag
TilLiten – en alldeles unik mötesplats
torsdag
RättVisat – mitt digitala kommunikationspass, version 2.0