Ola Segnestam Larsson

Moderator, Ersta Sköndal Bräcke högskola
torsdag
Vilken roll kan brukarkunskap ha i upphandlingar? Och vilka värden kan den tillföra?