Sara Jonåker

projektledare och sjukgymnast, Riksgymnasiet i Göteborg
onsdag
Stresshantering för personer med rörelsenedsättning – Projekt StrÅng