Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett fantastiskt instrument som alla kommuner, landsting/region och statliga myndigheter borde använda sig av i sitt arbete. Konventionen är till skillnad mot annan svensk lagstiftning väldigt detaljrik och beskriver vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har och vilka skyldigheter samhället har. Konventionen består av 50 artiklar. Det talas om att stödet till personer med funktionsnedsättning ska vara universellt utformat men att det inte får utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. Jag vill under min föreläsning stimulera till att sätta sig in i konventionens innehåll och se de stora fördelar som finns där.

Arbetsförmedlingen berättar ihop med en arbetsgivare hur det gick till när denne anställde en person med funktionshinder. Vi får också träffa en person har fått anställning som berättar om sin resa mot jobb.

Bart är specialist på rullstolssittande och positionering med över 20 års erfarenhet som praktiserande sjukgymnast. Idag är Bart en åtråvärd föreläsare som berättar om sina erfarenheter kring positionering, förflyttning och trycksår för arbetsterapeuter och fysioterapeuter över hela världen.
”Det viktigaste verktyget för att kommunicera, interagera och leva ett meningsfullt liv, är att ha en bra huvudpositionering. Då kan du se, interagera och kommunicera med omvärlden,” säger Bart.

Föreläsningen hålls på engelska!

Förändrade utbetalningsrutiner, begränsad utveckling av schablonbeloppet, prejudicerande domar och tolkningar har påverkat såväl enskilda individer som anordnare. Det är allvarligt när regeringen stoppar tvåårsomprövningar med anledning av rättslägets nya läge. I debatten hörs tydliga röster om en hotad LSS-reform där särskilt personlig assistans håller på att urholkas. Det är också allvarligt när flertalet anordnare står i gränslandet mellan att överleva och inte. Personlig assistans är en frihetsreform som vi ska vara stolta över, värna om och utveckla i en riktning där rätten till att leva ett självständigt liv är i centrum.

Vi vill göra mer. Vi har idag mellan 60-70 % av de privata anordnarna som kunder vilket gör att vi har tillgång till exklusiv branschstatistik som vi vill dela med oss av. Detta för att bidra med information till en hel bransch och till utförarna som kan använda det i sin vardag. Därför presenterar vi nu Branschbarometern Personlig Assistans.

Design – Så mycket mer än bara yta
Vad har design för betydelse i din vardag? Varje produkt du kommer i kontakt med har tagits fram med idé; att vara funktionell, smart, billig, snygg, lösa ett problem och stärka funktioner.
Det kan vara svårt att inse att även ett kombinationsbestick har gått igenom en lång designprocess förstudie, behovsanalys, framtagning av prototyper, utvärderingar, materialval, tillverkningstekniker och tester. Med syftet att form och materialkänsla ska få kombinationsbesticket både funktionellt och attraktivt. I princip samma utvecklingsprocess som för en manuell rullstol.

Upphandlingssystemets baksida
I många länder finns upphandlingssystem för att avgränsa sortimentet för förskrivningsbara hjälpmedel. Systemet har både för och nackdelar. Det kan hålla tillbaka produkter med nya innovativa funktioner som inte efterfrågas bland upphandlingskraven. Många bra produkter har inte klarat den processen.

80 års erfarenhet
Vi är två arbetsterapeuter som har arbetat länge inom hjälpmedelsbranschen. Vi har upplevt en revolution när det gäller bättre funktioner och säkrare produkter. Vi fick en grundutbildning om hjälpmedel i utbildningen och har med glädje både följt utvecklingen och haft fördelen att kunna vara med och påverka den.
Låt oss få berätta om vår erfarenhet fram till nu. Sedan kan vi alla ställa frågan, precis som på TV programmet ”På Spåret” – Vart är vi på väg?

En kort föreläsning  om rätten till sin egen sexualitet. Är sexualitet förenlig med lagar och funktionsnedsättningar? Vad säger LSS om att utöva sin sexualitet? Hur ska man hantera sexualitet som person med funktionsnedsättning, som anhörig, personal eller medmänniska. Anna Hallgren tar upp för många det känsliga ämnet – assisterad sexualitet.

Arbetsförmedlingen berättar om hur deras digitala tjänster bidrar till en inkluderande rekryteringsprocess. Du som vill ha ett jobb kan idag få möjlighet att få digitalt stöd från den plats du väljer. Du behöver bara ett konto på deras hemsida. Du äger din planering och Arbetsförmedlingen bidrar med sin expertkunskap i allt från inskrivning till anpassning av arbetshjälpmedel. Du som arbetsgivare kan också ha ett konto och själv söka fram de som söker jobb inom din bransch. Arbetsförmedlingen har en hel rekryteringsguide för dig.

2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet skulle vara ett minne blott, men blev det så? Jonatan Arenius, som har ansvarat för Humanas Tillgänglighetsbarometer i nio år, har svaret. Vi kan idag tydligt se trender och tecken i tillgänglighetsarbetet, och framför allt vad som är nyckeln till framgång i tillgänglighetsarbetet. Vi kan också svara på vilken effekt det har gett att bristande tillgänglighet idag klassas som diskriminering enligt lag, (Svaret är inte så mycket) och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Välkommen på en föreläsning där exempel varvas med filmer och grafer.

Under tre år har DigIT rustat över 3000 medarbetare och chefer med ökad digital kompetens.
Hur har vi motiverat personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet, för att öka kvaliteten för brukarna? Hur har vi mött olika behov hos medarbetare och chefer i 12 olika kommuner? Hur har vi skapat delaktighet och förankring? Hur har vi gjort och hur har vi lyckats? Hur tas kunskaperna tillvara på arbetsplatserna?

Möt bolag och nya produkter som löser ett vardagsproblem med individen i fokus. Det kan vara ett hjälpmedel, app, teknisk lösning mm. Bolaget ska finnas på marknaden och ha betalande kunder.
Se 3 bolag pitcha sin idé på scen. Därefter kommer moderatorn att följa upp med frågor och feedback till bolagen från panelen under ca 2 – 3 minuter. Bolagen som pitchar ser Draknästet som en möjlighet att få visa upp företaget för en panel och större publik och förhoppningsvis knyta kontakter med viktiga aktörer på marknaden för att kunna nå ut med en produkt som kan bidra till en enklare vardag.