2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet skulle vara ett minne blott, men blev det så? Jonatan Arenius, som har ansvarat för Humanas Tillgänglighetsbarometer i nio år, har svaret. Vi kan idag tydligt se trender och tecken i tillgänglighetsarbetet, och framför allt vad som är nyckeln till framgång i tillgänglighetsarbetet. Vi kan också svara på vilken effekt det har gett att bristande tillgänglighet idag klassas som diskriminering enligt lag, (Svaret är inte så mycket) och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Välkommen på en föreläsning där exempel varvas med filmer och grafer.

Förändrade utbetalningsrutiner, begränsad utveckling av schablonbeloppet, prejudicerande domar och tolkningar har påverkat såväl enskilda individer som anordnare. Det är allvarligt när regeringen stoppar tvåårsomprövningar med anledning av rättslägets nya läge. I debatten hörs tydliga röster om en hotad LSS-reform där särskilt personlig assistans håller på att urholkas. Det är också allvarligt när flertalet anordnare står i gränslandet mellan att överleva och inte. Personlig assistans är en frihetsreform som vi ska vara stolta över, värna om och utveckla i en riktning där rätten till att leva ett självständigt liv är i centrum.

Vi vill göra mer. Vi har idag mellan 60-70 % av de privata anordnarna som kunder vilket gör att vi har tillgång till exklusiv branschstatistik som vi vill dela med oss av. Detta för att bidra med information till en hel bransch och till utförarna som kan använda det i sin vardag. Därför presenterar vi nu Branschbarometern Personlig Assistans.

I denna presentation går Ulrica Wikström igenom ögonstyrningens nuvarande position inom kommunikation, access och andra områden; hur ögonstyrning bland annat kan användas till screening av olika diagnoser och mänskligt beteende.
I framtiden ser Ulrica bland annat virtual reality (VR) och augmented reality (AR) samt nya spännande manövermetoder som en naturlig vidareutveckling för hur vi i hjälpmedelsbranschen kan få människor att göra det de tidigare kunde eller aldrig ens trodde var möjligt.
VR- och AR-glasögon används redan idag av många företag för att utbilda, guida och hjälpa sin personal att arbeta säkert och effektivt. Hur kan vi utifrån ett hjälpmedelsperspektiv ta till oss av de nya teknologierna och möjligheterna redan idag och ännu mer i framtiden.

Arbetsförmedlingen berättar ihop med en arbetsgivare hur det gick till när denne anställde en person med funktionshinder. Vi får också träffa en person har fått anställning som berättar om sin resa mot jobb.

Arbetsförmedlingen berättar om hur deras digitala tjänster bidrar till en inkluderande rekryteringsprocess. Du som vill ha ett jobb kan idag få möjlighet att få digitalt stöd från den plats du väljer. Du behöver bara ett konto på deras hemsida. Du äger din planering och Arbetsförmedlingen bidrar med sin expertkunskap i allt från inskrivning till anpassning av arbetshjälpmedel. Du som arbetsgivare kan också ha ett konto och själv söka fram de som söker jobb inom din bransch. Arbetsförmedlingen har en hel rekryteringsguide för dig.

Vad skall man tänka på vid valet av rätt madrass inom vården? Vilka risker ligger det runt vårdmadrassen? Kan vårdmadrasser utgöra en dold infektionskälla och kan man förutspå risken för VRI bara genom att titta på vem som legat i vårdsängen före dig?
Vi presenterar fakta från en stor amerikansk studie från 2018 och den varning där de rankat de 10 största hälsotekniska riskerna i vården samt tittar närmare på en unik svensk kartläggning av frekvensen av madrasser med dold kontamination.
Vi tittar på VRI både ur ett EU-perspektiv samt ur ett nationellt perspektiv och går in på djupet av vad som döljer sig under ytan på vårdmadrassen, hur det påverkar och vad som är lösningen!
Vi kommer presentera unika fakta runt vårdmadrasser och trycksår och ger svar på hur bra madrasserna egentligen är på att minska riskerna med trycksår.

Bart är specialist på rullstolssittande och positionering med över 20 års erfarenhet som praktiserande sjukgymnast. Idag är Bart en åtråvärd föreläsare som berättar om sina erfarenheter kring positionering, förflyttning och trycksår för arbetsterapeuter och fysioterapeuter över hela världen.
“Det viktigaste verktyget för att kommunicera, interagera och leva ett meningsfullt liv, är att ha en bra huvudpositionering. Då kan du se, interagera och kommunicera med omvärlden,” säger Bart.
“En miljö som underlättar för huvudets postionering bäddar för ökad fysisk aktivitet och förhoppningsvis kan det innebära att undvika psykisk ohälsa,” berättar Bart.

Föreläsningen är på engelska

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett fantastiskt instrument som alla kommuner, landsting/region och statliga myndigheter borde använda sig av i sitt arbete. Konventionen är till skillnad mot annan svensk lagstiftning väldigt detaljrik och beskriver vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har och vilka skyldigheter samhället har. Konventionen består av 50 artiklar. Det talas om att stödet till personer med funktionsnedsättning ska vara universellt utformat men att det inte får utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. Jag vill under min föreläsning stimulera till att sätta sig in i konventionens innehåll och se de stora fördelar som finns där.

Bart är specialist på rullstolssittande och positionering med över 20 års erfarenhet som praktiserande sjukgymnast. Idag är Bart en åtråvärd föreläsare som berättar om sina erfarenheter kring positionering, förflyttning och trycksår för arbetsterapeuter och fysioterapeuter över hela världen.
“Det viktigaste verktyget för att kommunicera, interagera och leva ett meningsfullt liv, är att ha en bra huvudpositionering. Då kan du se, interagera och kommunicera med omvärlden,” säger Bart.

Föreläsningen hålls på engelska!

I arbetet med rehabilitering och habilitering ser vi att bra träning kräver rätt förutsättningar.
Som funktionsnedsatt är tillgängligheten ibland det största hindret. Tänk om träningen fanns på armslängds avstånd från sängkanten, intill pillerburken eller vid fjärrkontrollen… Skulle vi kunna skapa helt nya träningsformer inom habilitering och rehabilitering?
Distansträning är rätt väg att gå och online-träning kan göras möjlig. Framtiden börjar nu!