Abducerat stående och höftledernas utveckling.

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 09:30-10:00
  • Lokal A2

Beskrivning

Det rekommenderas att ståträna när det egna ståendet saknas. Forskningen visar att ett abducerat stående i barn- och ungdomsåren främjar utvecklingen av höftleden och minskar risken för att drabbas av instabilitet, subluxationer och luxationer. Barn som ståtränar i abducerat läge har en bättre utgångspunkt och minskad risk för komplikationer senare i livet. Allting som vi gör idag ser vi ett resultat av i framtiden och genom att ha en förståelse för historien kan vi bättre förstå nutiden och dom utmaningar vi står inför idag. Det hjälper oss att ta fram handlingsplaner, arbeta preventivt och anpassa ståträningshjälpmedel utifrån rådande förutsättningar. Vi går tillsammans genom vad som händer i kroppen vid ståträning i ett abducerat läge och det blir en djupdykning i fysiologi och anatomi. Föreläsningen passar alla som kommer i kontakt med ståträning på ett eller annat sätt, oavsett om du är slutanvändare eller personal, barn eller vuxen. Genom att sprida kunskap och skapa engagemang tror föreläsaren på ett ökat intresse och större glädje i användandet av ståträningshjälpmedel. Barn som föds utan diagnos börjar i regel stå upp redan vid 10 månaders ålder och det finns ingen anledning till att barn med en diagnos inte ska göra detsamma. Vi ser otroligt många fördelar med tidig ståträning med belastning på skelett och leder, särskilt i ett abducerat läge.

Medverkande
Ola Gerdin Produktspecialist Anatomic Sitt

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer