Aktuellt från Socialstyrelsen

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 12:45-13:15
  • Lokal A7

Beskrivning

I mars publicerar Socialstyrelsen den årliga lägesrapporten om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – vilka trender, utmaningar och behov ser Socialstyrelsen inom funktionshindersområdet? Hur jobbar Socialstyrelsen med att möta dessa behov? Under passet presenteras dels nya resultat och analyser, dels aktuella kunskapsstöd och utbildningsmaterial.
 

Medverkande
Karin Flyckt Sakkunning och samordnare av funktionshindersfrågor.

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer