Bokstavskombination, diagnos, funktionsnedsättning eller superkraft?

  • tisdag / 26 mars / 2019
  • 12:30-13:00
  • Lokal A7

Beskrivning

Antal personer som diagnostiseras med neuropsykiatriska, språkliga eller kognitiva funktionsnedsättningar har ökat. Funktionsnedsättningar som t.ex ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning brukar i dagligt tal kallas för "bokstavskombinationer". Ibland används uttryck som funktionsvariationer eller funktionsvarianter, och det har till och med hävdats att personer som har dessa funktionsnedsättningar besitter superkrafter. Oavsett vilka definitioner och beskrivningar vi väljer att använda, så väcker en "diagnos" ofta frågor, oro och starka känslor, både hos individen själv och omgivningen.

Vad innebär de olika diagnoserna, och vad förväntas av dig som är anhörig, arbetsgivare, lärare, omsorgspersonal, vårdgivare, eller som på annat sätt kommer i kontakt med personer med "diagnoser"? Vilka rättigheter har du som själv har en funktionsnedsättning inom NPF?

Anna-Karin Arnald, leg. logoped, VD för Funka Mera AB och grundare av Only for Heroes, reder ut begrepp som träning, anpassningar, hjälpmedel och medicinering. Utifrån den senaste forskningen ger hon konkreta tips, och exempel från vardagen.

Medverkande
Anna-Karin Arnald leg. logoped, VD Funka Mera

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer