Branschbarometern Personlig Assistans

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 11:45-12:15
  • Lokal A2

Beskrivning

Förändrade utbetalningsrutiner, begränsad utveckling av schablonbeloppet, prejudicerande domar och tolkningar har påverkat såväl enskilda individer som anordnare. Det är allvarligt när regeringen stoppar tvåårsomprövningar med anledning av rättslägets nya läge. I debatten hörs tydliga röster om en hotad LSS-reform där särskilt personlig assistans håller på att urholkas. Det är också allvarligt när flertalet anordnare står i gränslandet mellan att överleva och inte. Personlig assistans är en frihetsreform som vi ska vara stolta över, värna om och utveckla i en riktning där rätten till att leva ett självständigt liv är i centrum.

Vi vill göra mer. Vi har idag mellan 60-70 % av de privata anordnarna som kunder vilket gör att vi har tillgång till exklusiv branschstatistik som vi vill dela med oss av. Detta för att bidra med information till en hel bransch och till utförarna som kan använda det i sin vardag. Därför presenterar vi nu Branschbarometern Personlig Assistans.

Medverkande
Christian Ljunge VD Kaustik
Typ
Psykisk ohälsa

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer