Utanförskap, ökad psykisk ohälsa och sämre livskvalitet- Bräcke Diakoni Personligt ombuds erfarenhetsrapport

  • tisdag / 26 mars / 2019
  • 15:45-16:15
  • Lokal A2

Beskrivning

Än finns stora brister i välfärdssamhället för personer med psykisk funktionsnedsättning visar den erfarenhetsrapport som Personligt ombud tar fram varje år. Inte minst när det gäller möjligheten till hjälp – utan att använda internet. Allt fler myndigheter kräver tillgång till internet och även ett mobilt bank ID för att få ta del av alla tjänster. Rapporten berör också bland annat rätt till ersättning, samverkan, barnperspektivet och delaktighet. Sammanfattningsvis kan  konstateras att det läggs ett stort ansvar på den enskilde och avståndet till myndigheter ökas samtidigt som delar av ansvaret förskjuts från myndighet till individ.

Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras kontakter med vård och myndigheter. Den årliga erfarenhetsrapporten är en beskrivning av de brister som Personligt ombud, tillsammans med målgruppen, ser i välfärdssystemet. Syftet är att belysa bristerna och bjuda in till samtal kring förbättringsmöjligheter.

Kom och ta del av 2018 års rapport.

Medverkande
Anna-Lena Slibar Verksamhetschef Personlig ombud Bräcke diakoni

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer