Digitalisering med empati

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 11:40-12:10
  • Lokal A7

Beskrivning

Hur kan man bygga upp en digital tjänst som ska ge vårdpersonal stöd i ett arbete som kräver empati. Till exempel hur man på ett engagerat och säkert sätt kan stödja en person i hens förflyttningar överallt och dygnet runt. Förflyttningar som inte bara är skonsamma för hjälparen utan som också engagerar patientens förmågor oavsett hur de ser ut!
Det går bra.
Men det krävde mycket tankearbete, samarbete med specialister inom digitalisering och ett helt nytt sätt att prata om förflyttningar långt ifrån ett arbetssätt som mer hör hemma inom industrin än inom vården.

Medverkande
Kicki Reifelt legitimerad arbetsterapeut Hjälpmedelcenter Sverige
Typ
Besökarnas val

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer