Draknäste i samarbete med Almi Väst

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 14:15-15:15
  • Lokal A7

Beskrivning

Möt bolag och nya produkter som löser ett vardagsproblem med individen i fokus. Det kan vara ett hjälpmedel, app, teknisk lösning mm. Bolaget ska finnas på marknaden och ha betalande kunder.
Se 3 bolag pitcha sin idé på scen. Därefter kommer moderatorn att följa upp med frågor och feedback till bolagen från panelen under ca 2 – 3 minuter. Bolagen som pitchar ser Draknästet som en möjlighet att få visa upp företaget för en panel och större publik och förhoppningsvis knyta kontakter med viktiga aktörer på marknaden för att kunna nå ut med en produkt som kan bidra till en enklare vardag.

Moderator
Christina Aspestedt Almi Väst
Medverkande
Daniel Forslund Innovationslandstingsråd (L)
Mats Göthberg VD Etac/BeAble AB
Louise Warme Investment Manager Almi Invest
Anette Åquist Falkenrot Enhetschef Kunskapsstöd Somatik Västra Götalandsregionen

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer