Fall och fallprevention hos äldre

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 14:00-14:30
  • Lokal A2

Beskrivning

Antalet äldre ökar markant i vårt land. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora möjligheter.  
Med välfärdsteknologi kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga, självständiga och uppnå högre livskvalitet. Tekniken kan ge ökad möjlighet till att bo kvar hemma vilket bland annat kan ge bättre utnyttjande av vårdresurser. Vilket ger trygghet för den äldre och trygghet för den anhöriga. 
Fall är ett utav de största problemen bland äldre vilket leder till lidande och höga kostnader. Förutom det mänskliga lidandet, kostar fallolyckor samhället 11,6 miljarder varje år. 20 % av fallolyckor sker i dålig belysning eller i mörker till exempel på väg till badrummet om natten när den äldre är nyvaken och ostadig på fötterna. 
När man blir äldre är det viktigt att minimera riskerna för fallolyckor i hemmet. Lösningar bör vara enkla och kunna monteras utan byggnadsmässiga åtgärder. 
Bellman & Symfon har jobbat länge med lösningar för att förebygga fall.

Medverkande
Lisbeth Åkerberg Leg. arbetsterapeut Bellman & Symfon

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer