Fokus anhörig: Projekt Trialog – För dig som står nära någon vuxen med psykisk funktionsnedsättning

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 12:45-13:15
  • Lokal Levascenen

Beskrivning

Att stå nära en person med psykisk funktionsnedsättning kan många gånger vara tungt. Du som anhörig tar ofta ett stort ansvar. Hur kan du hjälpa din närstående och få till ett bra samarbete med vård och myndigheter? Och hur kan du samtidigt förebygga stress och psykisk ohälsa hos dig själv?

Nystartade Projekt Trialog, ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, vill synliggöra situationen för de som står nära någon vuxen person med psykisk funktionsnedsättning. Kom och hör mer om projektet och om vad de planerar att göra under projektets gång.

Karin Davidsson, projektledare för Trialog. Har tidigare arbetat som boendepedagog på Mellangården – en boenderehabilitering för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.
Gustav Jagner, projektmedarbetare Trialog. Har tidigare arbetat inom socialt arbete med familjer.

Medverkande
Karin Davidsson projektledare Trialog
Gustav Jagner projektmedarbetare Trialog

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer