Funktionshinderspolitiken- Myndigheten för Delaktighet

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 10:15-10:45
  • Lokal A7

Beskrivning

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Medverkande
Emelie Lindahl Avdelningschef Kunskapsutveckling och Implementering

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer