Gemensamt fokus för forskning och utveckling

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 12:30-13:00
  • Lokal A2

Beskrivning

Funktionshinderforskning i Väst (HafV) är en förening som sedan snart 20 år tillbaka arbetar för att skapa ett gränsöverskridande och dynamiskt kunskapsutbyte mellan brukare, verksamheter och forskare, och samtidigt verka för att forskning och utveckling om
funktionshinder ska ha ett tydligt brukarperspektiv. För att nå dessa mål arbetar HafV med att skapa workshops, konferenser och seminarier med syfte att belysa aktuella och viktiga ämnen ur flera perspektiv, men alltid med en grund i det senaste på forskningsfronten.
Tanken är att skapa kreativa mötesplatser med goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan brukare, verksamheter och forskare. Medlemmar i HafV är institutioner vid universitet och högskolor, funktionshinderorganisationer och stiftelser, kommuner och kommunförbund, stat och region, enheter och företag i Västra Götaland samt enskilda medlemmar – Välkommen Du också!

Medverkande
Elaine Johansson Ordförande Funktionsrätt Västra Götaland

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer