Hjälpmedel – Från ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 14:45-15:15
  • Lokal A2

Beskrivning

Design – Så mycket mer än bara yta
Vad har design för betydelse i din vardag? Varje produkt du kommer i kontakt med har tagits fram med idé; att vara funktionell, smart, billig, snygg, lösa ett problem och stärka funktioner.
Det kan vara svårt att inse att även ett kombinationsbestick har gått igenom en lång designprocess förstudie, behovsanalys, framtagning av prototyper, utvärderingar, materialval, tillverkningstekniker och tester. Med syftet att form och materialkänsla ska få kombinationsbesticket både funktionellt och attraktivt. I princip samma utvecklingsprocess som för en manuell rullstol.

Upphandlingssystemets baksida
I många länder finns upphandlingssystem för att avgränsa sortimentet för förskrivningsbara hjälpmedel. Systemet har både för och nackdelar. Det kan hålla tillbaka produkter med nya innovativa funktioner som inte efterfrågas bland upphandlingskraven. Många bra produkter har inte klarat den processen.

80 års erfarenhet
Vi är två arbetsterapeuter som har arbetat länge inom hjälpmedelsbranschen. Vi har upplevt en revolution när det gäller bättre funktioner och säkrare produkter. Vi fick en grundutbildning om hjälpmedel i utbildningen och har med glädje både följt utvecklingen och haft fördelen att kunna vara med och påverka den.
Låt oss få berätta om vår erfarenhet fram till nu. Sedan kan vi alla ställa frågan, precis som på TV programmet ”På Spåret” – Vart är vi på väg?

Medverkande
Maria Amnell Leg arbetsterapeut och Utbildningsledare Etac/BeAble AB
Christina Ripe Leg. Arbetsterapeut och TF Produktchef Etac/BeAble AB

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer